vrijdag 24 mei 2019  
installatiebedrijf Th. Bouten thboutenbv bouten thbouten dakbedekking dakdekker zink zinkwerken dakpannen shingels kunststof bitumineuze nijmegen loodgieter badkamer badkamers, sanitair

Valbeveiliging

 Permanente valbeveiliging.
Op ieder dak moeten wel eens werkzaamheden worden
verricht. Het inspecteren, repareren of schoonmaken van
de dakbedekking en onderhoud aan installaties welke op
het dak zijn of worden aangebracht. Niet elk dak is zodanig
ontworpen dat er rekening is gehouden met de veiligheid
in de gebruiksfase. Het is duidelijk dat dit gevaarlijke
situaties kan opleveren.

Risico, Inventarisatie en Evaluatie.
Voor de opdrachtgever en/of gebouweigenaar is het
uitermate belangrijk te weten wat de risico's zijn om de
werkzaamheden op daken veilig te kunnen uitvoeren. Het
is daarom noodzakelijk mogelijke risico's te inventariseren.

De Arbowet verplicht werkgevers een arbeidsomstandig-
hedenbeleid te voeren op basis van een zogenaamde
Risico, Inventarisatie en Evaluatie. Dit houd in dat er
gekeken wordt of een bedrijf voldoende voorzorgmaat-
regelen heeft genomen om de gezondheid van de
werknemers te garanderen.

Ook wordt er gekeken of er iets aangepast of toegevoegd
moet worden om die veiligheid te vergroten.